Одржана је 72. седница Надзорног одбора

Одржана је 72. седница Надзорног одбора на којој је усвојен Конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом covid 19 субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

2020-06-04T14:27:11+00:00