Одржана је 71. седница Надзорног одбора

Одржана је 71. седница Надзорног одбора на којој је одобренo 56 кредитних захтева у укупном износу од 277.003.824,80 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 163.152.000,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 3 кредита у износу од 73.152.000,00 рсд
– за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 50.000.000,00 рсд и
– за развој туризма 2 кредита у износу од 40.000.000,00 рсд

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 50 кредита у укупном износу од 113.851.824,80 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 32.574.500,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 15 кредита у укупном износу од 34.083.120,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 18 кредита у укупном износу од 37.987.204,80 рсд
– за обртна средства у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 9.207.000,00 рсд

2020-06-04T14:32:03+00:00