Одржана је 70. седница Надзорног одбора

Одржана је 70. седница Надзорног одбора на којој је одобрен 31 кредитни захтев у укупном износу од 188.501.936,00 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 8 кредита у укупном износу од 135.821.756,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 51.200.000,00 рсд
– трајна обртна средства 5 кредита у износу од 58.772.000,00 рсд и
– за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже 1 кредит у износу од 25.849.756,00 рсд

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 52.680.180,00 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у укупном износу од 18.007.000,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 16.544.200,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 10 кредита у укупном износу од 13.633.367,00 рсд
– за развој сеоског туризма 1 кредит у износу од 1.725.613,00 рсд и
– за обртна средства у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 2.770.000,00 рсд

2020-06-02T12:38:38+00:00