Одржана је 69. седница Надзорног одбора

Одржана је 69. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 32 кредитна захтева у укупном износу од 223.359.932,50 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 66.100.000,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 20.000.000,00 рсд
– трајна обртна средства 5 кредита у износу од 46.100.000,00 рсд и
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобренo је 3 кредита у износу од 89.969.053,50 рсд.

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 22 кредита у укупном износу од 67.290.879,00 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 41.241.000,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 17.504.800,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 6 кредита у укупном износу од 8.545.079,00 рсд

2020-06-14T09:28:19+00:00