Одржана је 68. седница Надзорног одбора

Одржана је 68. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 30 кредитних захтева у укупном износу од 94.957.611,30 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита за трајна обртна средства у укупном износу од 17.000.000,00 рсд.
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 2.939.782,50 рсд.

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 27 кредита у укупном износу од 75.017.828,80 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 15 кредита у укупном износу од 54.245.356,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 7.361.000,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 5 кредита у укупном износу од 10.494.972,80 рсд
– за краткорочне кредите за обртна средства 2 кредита у износу од 2.916.500,00 рсд

2020-06-14T09:44:38+00:00