Одржана је 67. седница Надзорног одбора

Одржана је 67. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 32 кредитна захтева у укупном износу од 108.014.965,22 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита за трајна обртна средства у укупном износу од 5.660.000,00 рсд.
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 2.947.262,50 рсд.

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 28 кредита у укупном износу од 99.407.702,72 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 41.017.300,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 30.231.717,40 рсд
– за набавку нове механизације 7 кредита у укупном износу од 22.158.685,32 рсд
– за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 1 кредит у износу од 6.000.000,00 рсд

2020-06-14T09:42:56+00:00