Одржана је 66. седница Надзорног одбора

Одржана је 66. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 31 кредитни захтев у укупном износу од 108.245.480,12 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 50.364.000,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 27.000.000,00 рсд
– трајна обртна средства 4 кредита у износу од 18.364.000,00 рсд и
– за развој туризма 1 кредит у износу од 5.000.000,00 рсд.
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 5.254.512,12 рсд.

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 52.626.968,00 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 5 кредита у укупном износу од 16.881.800,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 12 кредита у укупном износу од 23.668.222,00 рсд
– за набавку нове механизације 4 кредита у укупном износу од 9.976.946,00 рсд
– за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.100.000,00 рсд.

2020-06-14T09:49:33+00:00