Одржана је 65. седница Надзорног одбора

Дана 04.04.2019. године одржана је 65. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 39 кредитних захтева у укупном износу од 150.133.954,37 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 49.276.000,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 30.000.000,00 рсд
– трајна обртна средства 3 кредита у износу од 19.276.000,00 рсд.
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрена су 2 кредита у износу од 9.958.448,45 рсд.

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 33 кредита у укупном износу од 90.899.505,92 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 18.306.426,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 11 кредита у укупном износу од 36.103.664,00 рсд
– за набавку нове механизације 11 кредита у укупном износу од 20.440.302,01 рсд
– за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 3 кредита у износу од 13.098.613,91 рсд
– за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.950.500,00 рсд.

2020-07-07T06:01:54+00:00