Одржана је 64. седница Надзорног одбора

Одржана је 64. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 44 кредитна захтева у укупном износу од 152.909.155,68 рсд

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 26.750.000,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 17.750.000,00
– трајна обртна средства 1 кредит у износу од 3.000.000,00 рсд и
– 1 кредит за развој туризма у износу од 6.000.000,00 рсд.

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 41 кредита у укупном износу од 126.159.155,68 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 17 кредита у износу од 45.709.000,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 10 кредита у износу од 31.060.766,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 7 кредита у износу од 14.923.050,68 рсд
– за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 5 кредита у износу од 25.246.339,00 рсд
– за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 9.220.000,00 рсд.

2020-07-07T06:27:53+00:00