Одржана је 63. седница Надзорног одбора

Одржана је 63. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 13 кредитна захтева у укупном износу од 54.160.223,73 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 17.060.000,00 рсд и то:
– за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 17.060.000,00 рсд

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 37.100.223,73 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у износу од 8.767.000,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у износу од 13.014.000,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 2 кредита у износу од 3.658.880,00 рсд
– за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 1 кредит у износу од 8.710.343,73 рсд
– за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 2.950.000,00 рсд.

2020-07-07T06:33:45+00:00