Одржана је 62. седница Надзорног одбора

Дана 14.12.2018. године одржана је 62. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 29 кредитна захтева у укупном износу од 88.212.588,40 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 30.550.000,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 3.350.000,00 рсд
– за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 27.200.000,00 рсд

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 25 кредита у укупном износу од 57.662.580,40 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у износу од 25.946.824,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 8 кредита у износу од 17.544.084,40 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 5 кредита у износу од 12.171.680,00 рсд
– за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредита у износу од 2.000.000,00 рсд

2020-07-07T06:38:10+00:00