Одржана је 61. седница Надзорног одбора

Дана 02.11.2018. године одржана је 61. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 23 кредитна захтева у укупном износу од 102.196.681,00 рсд.

Правна лица и предузетници

Правним лицима и предузетницима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 9.267.780,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 4.987.780,00 рсд
– за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 4.280.000,00 рсд
Општинама и установама по конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора је одобрено 2 кредита у укупном износу од 52.668.441,00 рсд.

Индивидуална пољопривредна газдинства

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 16 кредита у укупном износу од 40.260.460,00 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 8 кредита у износу од 18.844.000,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у износу од 9.564.380,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 2 кредита у износу од 5.952.080,00 рсд
– за краткорочно финансирање обртних средстава 3 кредита у износу од 5.900.000,00 рсд

2020-07-07T06:43:30+00:00