Одржана је 73. седница Надзорног одбора

На 73. седници Надзорног Одбора, одржаној 08.06.2020. године, одобренo je 29 кредитних захтева у укупном износу од 156.031.444,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 8 кредита у укупном износу од 93.000.000,00 рсд и то:
– за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 27.100.000,00 рсд
– за трајна обртна средства 6 кредитa у износу од 65.900.000,00 рсд и

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 21 кредит у укупном износу од 63.031.444,00 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 28.660.000,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреду 8 кредита у укупном износу од 20.908.400,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 6 кредита у укупном износу од 10.963.044,00 рсд
– за наводњавање 1 кредит у укупном износу од 2.500.000,00 рсд

2020-08-19T06:54:11+00:00