Одржана је 74. седница Надзорног одбора

На 74. седници Надзорног Одбора, одржаној 10.07.2020. године, одобренo je 16 кредитних захтева у укупном износу од 46.008.300,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 11 кредита за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID – 19 у укупном износу од 33.700.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 5 кредитa у укупном износу од 12.308.300,00 рсд и то:
– за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 7.860.000,00 рсд
– за инвестициона улагања у пољопривреду 1 кредит у износу од 1.232.000,00 рсд
– за набавку нове пољопривредне механизације 2 кредита у укупном износу од 3.216.300,00 рсд

2020-08-19T07:11:18+00:00