FRACTALS

У сарадњи са Европском комисијом, а у оквиру FP7 програма, 01.09.2014. године отпочео је пројекат под називом FRACTALS. Развојни Фонд Аутономне Покрајине Војводине је у овом пројекту имао улогу координатора. FRACTALS је један од 16 пројеката који су одабрани за финансирање у оквиру треће фазе програма “Future Internet – Public-Private Partnership”, у конкуренцији од чак 90 пројеката из читаве Европе. Пројекат FRACTALS се завршио 31.08.2016. године.

Шта је FRACTALS?

 • FRACTALS је фокусиран на пољопривреду, где примена дигиталних сервиса и услуга базираних на Интернету и Интернет апликацијама још увек није на задовољавајућем нивоу у читавој Европи;
 • Посвећен стварању производа и апликација у складу и за потребе крајњег корисника;
 • фокусиран на Балкан, регију која до сада није била присутна у „Future Internet“ програму, иако је FRACTALS Отворени Позив био доступан малим и средњим предузећима и web-предузетницима из целе Европе;

Партнери

 • Развојни Фонд Аутономне Покрајине Војводине, Србија;
 • Компанија ATOS, Шпанија;
 • Универзитет у Атини (National and Kapodistrian University of Athens), Грчка;
 • Научно-истраживачки центар DLO, Холандија;
 • Универзитет у Новом Саду – BioSense Центар, Србија;
 • Асоцијација компанија из ИКТ сектора Северне Грчке, Грчка;
 • Војвођански ИКТ кластер, Србија;
 • Асоцијација софтверских компанија, Турска;
 • Бугарска асоцијација софтверских компанија, Бугарска;

Битни датуми

 • Пројекат је званично почео 01.09.2014. године, са главним циљем да дистрибуира финансијска средстава (грант-ове) ка 50 до 60 малих и средњих предузећа и web-предузетника из читаве Европе, из ИКТ (Информационо комуникационе технологије) сектора, а у сврху развијања апликација за сектор пољопривреде, базираних на тзв. „Future Internet“ принципима и технологијама;
 • Укупан фонд FRACTALS пројекта који је намењен за финансијску подршку (грант-ове) износио је 5,52 милиона еура;