Конкурси на другим језицима

Правна лица и предузетници

конкурс

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

погледај конкурс

конкурс

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

погледај конкурс

конкурс

ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

погледај конкурс

конкурс

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

погледај конкурс

конкурс

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

погледај конкурс

конкурс

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ИЗ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

погледај конкурс

конкурс

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ И НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА РАДИ СМАЊЕЊА НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА ПРОУЗРОКОВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ COVID 19 СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ

погледај конкурс

Пољопривредна газдинства

конкурс

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

погледај конкурс

конкурс

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

погледај конкурс

конкурс

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

погледај конкурс

конкурс

КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

погледај конкурс

конкурс

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

погледај конкурс

конкурс

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

погледај конкурс