Пословни простори за изнајмљивање

Нови Сад
Стражиловска 2
5. спрат
386м2

Нови Сад
Стражиловска 2
Приземље са мезанином

БЕОГРАД
Маршала Бирјузова 3-5
Пословни простор
73,00 m2

ЈАГОДИНА
Теслина 4, локал бр. 2
Пословни простор
77,81 m2

НОВИ БЕЧЕЈ
Соње Маринковић 1-3
Пословни простор
136,00 m2

НОВИ САД
Димитрија Туцовића 1
Пословни простор
467,11 m2

СВИЛАЈНАЦ
Стевана Синђелића 7
Пословни простор
126,00 m2

ЧАЈЕТИНА
Златиборска бб
Пословни простор
77,72 m2

ШАБАЦ
Стојана Новаковића 17
Пословни простор
117,6 m2