Пословни простори за изнајмљивање

Нови Сад
Стражиловска 2
5. спрат
386м2

Нови Сад
Стражиловска 2
Приземље са мезанином

Место Aдреса Опис Површина у м2
БЕОГРАД Маршала Бирјузова 3-5 Пословни простор 73,00
ЈАГОДИНА Теслина 4, локал бр. 2 Пословни простор 77,81
НОВИ БЕЧЕЈ Соње Маринковић 1-3 Пословни простор 136,00
НОВИ САД Стражиловска 2 Пословна зграда 6377,46
НОВИ САД Димитрија Туцовића 1 Пословни простор 467,11
СВИЛАЈНАЦ Стевана Синђелића 7 Пословни простор 126,00
ЧАЈЕТИНА Златиборска бб Пословни простор 77,72