Concurs privind creditele pe termen lung pentru investiţii
Concurs privind creditele pe termen lung pentru mijloacele circulante permanente
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru mijloacele circulante
Concurs privind creditele pe termen lung pentru dezvoltarea turismului sunt subvenționate de căre Secretariatul provincial pentru dezvoltarea economiei și turismului
Concurs privind creditele pe termen lung pentru agricultură
Concurs privind creditele pe termen lung pentru cumpărarea terenurilor agricole
Concurs privind creditele pe termen lung pentru achiziţia mecanizării agricole noi
Concurs pentru acordarea creditelor pe termen scurt în domeniul agriculturii
Concurs privind creditele pe termen lung pentru dezvoltarea turismului rural sunt subvenționate de care Secretariatul provincial pentru dezvoltarea economiei și turismului
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru prefinanțarea realizării proiectelor cofinanțate din partea EU și dontaorilor bilaterali
Concurs privind creditele pe termen lung pentru achiziția de noi echipamente și sisteme de irigare din rețeaua de canale subvenționată din partea secretariatului provincial pentru agricultură, economia apelor și silvicultură
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru prefinanțarea realizării proiectelor cofinanțate din partea EU și dontaorilor bilaterali
Concurs privind creditele pe termen lung pentru lichiditatea și achiziția mijloacelor circulante în vederea reducerii consecințelor negative cauzate de pandemia covid 19 subvenționate de către secretariatului provincial pentru finanțe