Concurs privind creditele pe termen lung pentru investiţii

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen lung pentru mijloacele circulante permanente

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen scurt pentru mijloacele circulante

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen lung pentru dezvoltarea turismului sunt subvenționate de căre Secretariatul provincial pentru dezvoltarea economiei și turismului

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen lung pentru agricultură

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen lung pentru cumpărarea terenurilor agricole

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen lung pentru achiziţia mecanizării agricole noi

Preia documentul

Concurs pentru acordarea creditelor pe termen scurt în domeniul agriculturii

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen lung pentru dezvoltarea turismului rural sunt subvenționate de care Secretariatul provincial pentru dezvoltarea economiei și turismului

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen scurt pentru prefinanțarea realizării proiectelor cofinanțate din partea EU și dontaorilor bilaterali

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen lung pentru achiziția de noi echipamente și sisteme de irigare din rețeaua de canale subvenționată din partea secretariatului provincial pentru agricultură, economia apelor și silvicultură

Preia documentu

Concurs privind creditele pe termen scurt pentru prefinanțarea realizării proiectelor cofinanțate din partea EU și dontaorilor bilaterali

Preia documentul

Concurs privind creditele pe termen lung pentru lichiditatea și achiziția mijloacelor circulante în vederea reducerii consecințelor negative cauzate de pandemia covid 19 subvenționate de către secretariatului provincial pentru finanțe

Preia documentul