Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na investičné vklady

Stiahnite si dokument

Súbeh na dlhodobé úvery na trvalé obratové prostriedky

Stiahnite si dokument

Súbeh na krátkodobé úvery na obratové prostriedky

Stiahnite si dokument

Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu

Stiahnite si dokument

Súbeh nа dlhodobé úvery pre poľnohospodárstvo

Stiahnite si dokument

Súbeh nа dlhodobé úvery na kúpu poľnohospodárkej pôdy

Stiahnite si dokument

Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie

Stiahnite si dokument

Súbeh nа krátkodobé úvery na trvalé obratové prostriedky v poľnohospodárstve

Stiahnite si dokument

Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu

Stiahnite si dokument

Súbeh nа dlhodobé úvery na investície v poľnohospodárstve v rámci IPARD programu

Stiahnite si dokument

Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie nového zariadenia a zavlažovacích sústav z kanálovej siete subvencované pokrajinským sekretariátom poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a lesníctva

Stiahnite si dokument

Súbeh pre krátkodobé úvery na predefinovanie uskutočnenia projektov spolufinancovaných európskou úniou a bilaterálnymi darcami

Stiahnite si dokument

Súbeh na dlhodobé úvery pre likviditu a obstaranie obratových prostriedkov na zmierenie negatívnych následkov vyvolaných pandémiou covid 19 subvencionované pokrajinským sekretariátom financií

Stiahnite si dokument