РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО НОВИ САД

 • Булевар Цара Лазара 7а
  21000 Нови Сад

 • ПАК: 403130

 • ПИБ: 107929552

 • Матични број: 20898828

 • Тек. рачун: 200-2626900101001-56

 • +381 21 454 334

 • +381 21 450 698

 • +381 21 450 702

 • +381 21 6 351 014

Кредитно

Имовина

Заштита података о личности