Hrvatski

english translate
73. Natječaj za dugoročne kredite za investicijska ulaganja
Natječaj za dugoročne kredite za investicijska ulaganja
74. Natječaj za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
Natječaj za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
75. Natječaj za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
Natječaj za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
76. Natječaj za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam
Natječaj za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam
77. Natječaj za dugoročne kredite za poljoprivredu
Natječaj za dugoročne kredite za poljoprivredu
78. Natječaj za dugoročne kredite za kupnju poljoprivrednog zemljišta
Natječaj za dugoročne kredite za kupnju poljoprivrednog zemljišta
79. Natječaj za dugoročne kredite za nabavu nove poljoprivredne mehanizacije
Natječaj za dugoročne kredite za nabavu nove poljoprivredne mehanizacije
80. Natječaj za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
Natječaj za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
81. Natječaj za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam
Natječaj za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam
82. Natječaj za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
Natječaj za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
83. Natječaj za dugoročne kredite za nabavu nove opreme i sustava za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionirane od strane pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo
Natječaj za dugoročne kredite za nabavu nove opreme i sustava za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionirane od strane pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo
84. Natječaj za kratkoročne kredite za predfinanciranja realiziranja projekata sufinanciranih od strane Europske unije i bilateralnih donatora
Natječaj za kratkoročne kredite za predfinanciranja realiziranja projekata sufinanciranih od strane europske unije i bilateralnih donatora