english translate

Обавештења

Обавештења са седница Надзорног одбора Развојног фонда Војводине д.о.о. Нови Сад
ДатумОписПравна лица и предузетнициИндивидуална пољопривредна газдинства
08.06.2020Одржана је 73. седница Надзорног одбора на којој је одобренo 29 кредитних захтева у укупном износу од 156.031.444,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 8 кредита у укупном износу од 93.000.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 27.100.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 6 кредитa у износу од 65.900.000,00 рсд и
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 21 кредит у укупном износу од 63.031.444,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 28.660.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреду 8 кредита у укупном износу од 20.908.400,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 6 кредита у укупном износу од 10.963.044,00 рсд
- за наводњавање 1 кредит у укупном износу од 2.500.000,00 рсд
15.05.2020Одржана је 72. седница Надзорног одбора на којој је усвојен Конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом covid 19 субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије.
18.03.2020Одржана је 71. седница Надзорног одбора на којој је одобренo 56 кредитних захтева у укупном износу од 277.003.824,80 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 163.152.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 3 кредита у износу од 73.152.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 50.000.000,00 рсд и
- за развој туризма 2 кредита у износу од 40.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 50 кредита у укупном износу од 113.851.824,80 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 32.574.500,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 15 кредита у укупном износу од 34.083.120,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 18 кредита у укупном износу од 37.987.204,80 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 9.207.000,00 рсд
30.01.2020Одржана је 70. седница Надзорног одбора на којој је одобрен 31 кредитни захтев у укупном износу од 188.501.936,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 8 кредита у укупном износу од 135.821.756,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 51.200.000,00 рсд
- трајна обртна средства 5 кредита у износу од 58.772.000,00 рсд и
- за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже 1 кредит у износу од 25.849.756,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 52.680.180,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у укупном износу од 18.007.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 16.544.200,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 10 кредита у укупном износу од 13.633.367,00 рсд
- за развој сеоског туризма 1 кредит у износу од 1.725.613,00 рсд и
- за обртна средства у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 2.770.000,00 рсд
02.12.2019Одржана је 69. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 32 кредитна захтева у укупном износу од 223.359.932,50 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 66.100.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 20.000.000,00 рсд
- трајна обртна средства 5 кредита у износу од 46.100.000,00 рсд и

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобренo је 3 кредита у износу од 89.969.053,50 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 22 кредита у укупном износу од 67.290.879,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 41.241.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 17.504.800,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 6 кредита у укупном износу од 8.545.079,00 рсд
20.09.2019Одржана је 68. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 30 кредитних захтева у укупном износу од 94.957.611,30 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита за трајна обртна средства у укупном износу од 17.000.000,00 рсд.

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 2.939.782,50 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 27 кредита у укупном износу од 75.017.828,80 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 15 кредита у укупном износу од 54.245.356,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 7.361.000,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 5 кредита у укупном износу од 10.494.972,80 рсд
- за краткорочне кредите за обртна средства 2 кредита у износу од 2.916.500,00 рсд
09.07.2019Одржана је 67. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 32 кредитна захтева у укупном износу од 108.014.965,22 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита за трајна обртна средства у укупном износу од 5.660.000,00 рсд.

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 2.947.262,50 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 28 кредита у укупном износу од 99.407.702,72 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 41.017.300,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 30.231.717,40 рсд
- за набавку нове механизације 7 кредита у укупном износу од 22.158.685,32 рсд
- за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 1 кредит у износу од 6.000.000,00 рсд
22.05.2019Одржана је 66. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 31 кредитни захтев у укупном износу од 108.245.480,12 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 50.364.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 27.000.000,00 рсд
- трајна обртна средства 4 кредита у износу од 18.364.000,00 рсд и
- за развој туризма 1 кредит у износу од 5.000.000,00 рсд.

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 5.254.512,12 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 52.626.968,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 5 кредита у укупном износу од 16.881.800,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 12 кредита у укупном износу од 23.668.222,00 рсд
- за набавку нове механизације 4 кредита у укупном износу од 9.976.946,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.100.000,00 рсд.
04.04.2019Дана 04.04.2019. године одржана је 65. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 39 кредитних захтева у укупном износу од 150.133.954,37 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 49.276.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 30.000.000,00 рсд
- трајна обртна средства 3 кредита у износу од 19.276.000,00 рсд.
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрена су 2 кредита у износу од 9.958.448,45 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 33 кредита у укупном износу од 90.899.505,92 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 18.306.426,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 11 кредита у укупном износу од 36.103.664,00 рсд
- за набавку нове механизације 11 кредита у укупном износу од 20.440.302,01 рсд
- за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 3 кредита у износу од 13.098.613,91 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.950.500,00 рсд.
28.02.2019Одржана је 64. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 44 кредитна захтева у укупном износу од 152.909.155,68 рсд Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 26.750.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 17.750.000,00
- трајна обртна средства 1 кредит у износу од 3.000.000,00 рсд и
- 1 кредит за развој туризма у износу од 6.000.000,00 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 41 кредита у укупном износу од 126.159.155,68 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 17 кредита у износу од 45.709.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 10 кредита у износу од 31.060.766,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 7 кредита у износу од 14.923.050,68 рсд
- за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 5 кредита у износу од 25.246.339,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 9.220.000,00 рсд.
28.01.2019Одржана је 63. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 13 кредитна захтева у укупном износу од 54.160.223,73 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 17.060.000,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 17.060.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 37.100.223,73 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у износу од 8.767.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у износу од 13.014.000,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 2 кредита у износу од 3.658.880,00 рсд
- за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 1 кредит у износу од 8.710.343,73 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 2.950.000,00 рсд.
14.12.2018Дана 14.12.2018. године одржана је 62. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 29 кредитна захтева у укупном износу од 88.212.588,40 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 30.550.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 3.350.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 27.200.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 25 кредита у укупном износу од 57.662.580,40 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у износу од 25.946.824,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 8 кредита у износу од 17.544.084,40 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 5 кредита у износу од 12.171.680,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредита у износу од 2.000.000,00 рсд
02.11.2018Дана 02.11.2018. године одржана је 61. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 23 кредитна захтева у укупном износу од 102.196.681,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 9.267.780,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 4.987.780,00 рсд
- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 4.280.000,00 рсд
Општинама и установама по конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора је одобрено 2 кредита у укупном износу од 52.668.441,00 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 16 кредита у укупном износу од 40.260.460,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 8 кредита у износу од 18.844.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у износу од 9.564.380,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 2 кредита у износу од 5.952.080,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 3 кредита у износу од 5.900.000,00 рсд
24.09.2018.Дана 24.09.2018. године одржана је 60. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 25 кредитна захтева у укупном износу од 86.848.063,10 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 39.900.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 1.600.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 5 кредита у укупном износу од 38.300.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 19 кредита у укупном износу од 46.948.063,10 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у износу од 34.965.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у износу од 3.460.000,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 3 кредита у износу од 4.723.063,10 рсд
- за развој туризма 1 кредит у износу од 1.400.000,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.400.000,00 рсд
24.07.2018.Дана 24.07.2018. године одржана је 59. седница Надзорног одбора на којој је одобрено шест кредитних захтева у укупном износу од 26.328.477,30 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено три кредита у укупном износу од 22.300.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања два кредита у укупном износу од 16.300.000,00 рсд
- за трајна обртна средства кредит у износу од 6.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено три кредита у укупном износу од 4.028.477,30 рсд и то: - за куповину пољопривредног земљишта кредит у износу од 1.300.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди кредит у износу од 1.619.000,00 рсд
- за набавку нове механизације кредит у износу од 1.109.477,30 рсд
09.07.2018.Дана 09.07.2018. године одржана је 58. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 13 кредитних захтева у укупном износу од 137.567.000,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 95.000.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у укупном износу од 85.000.000,00 рсд
- за дугорочне кредите за трајна обртна средства 2 кредитa у износу од 8.000.000,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 2.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 8 кредита у укупном износу од 12.567.000,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 6.226.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 4 кредита у укупном износу од 5.091.000,00 рсд
- за набавку нове механизације 1 кредит у укупном износу од 1.250.000,00 рсд
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 30.000.000,00 динара.
11.06.2018.Дана 11.06.2018. године одржана је 57. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 27 кредитна захтева у укупном износу од 107.343.059,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 50.651.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 13.251.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 2 кредита у укупном износу од 17.000.000,00 рсд
- за краткорочни кредит за обртна средства у износу од 400.000,00 рсд
- за дугорочни кредит за развој туризма у износу од 20.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 20 кредита у укупном износу од 56.692.059,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 7 кредита у укупном износу од 16.856.827,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 31.665.232,00 рсд
- за набавку нове механизације 3 кредита у укупном износу од 7.270.000,00 рсд
- за дугорочни кредит за развој туризма у износу од 900.000,00 рсд.
10.05.2018.Дана 10.05.2018. године одржана је 56. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 33 кредитна захтева у укупном износу од 153.722.249,73 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 64.689.219,35 рсд и то:
- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 26.089.219,35 рсд
- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 38.600.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 27 кредита у укупном износу од 89.033.030,38 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 35.704.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 10 кредита у укупном износу од 41.826.400,00 рсд
- за набавку нове механизације 4 кредита у укупном износу од 9.702.630,38 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 1.800.000,00 рсд.
30.03.2018.Дана 30.03.2018. године одржана је 55. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 37 кредитних захтева у укупном износу од 134.539.360,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 63.090.000,00 рсд и то:
- За дугорочне кредите за инвестициона улагања 2 кредита у укупном износу од 13.090.000,00 рсд
- за дугорочне кредите за трајна обртна средства у износу од 50.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 34 кредита у укупном износу од 71.449.360,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 10 кредита у укупном износу од 30.300.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 8 кредита у укупном износу од 15.830.600,00 рсд
- за набавку нове механизације 12 кредита у укупном износу од 22.518.760,00 рсд
- за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди 4 кредита у укупном износу од 2.800.000,00 рсд.
27.02.2018.Дана 27.02.2018. године одржана је 54. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 19 кредитних захтева у укупном износу од 96.329.455,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 53.000.000,00 рсд за дугорочне кредите за трајна обртна средства. Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 17 кредита у укупном износу од 43.329.455,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 9 кредита у укупном износу од 30.232 755,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 4.104.000,00 рсд
- за набавку нове механизације 5 кредит у укупном износу од 8.642.700,00 рсд
- за краткорочни кредит за обртна средства у пољопривреди у износу од 350.000,00 рсд.
25.01.2018.Дана 25.01.2018. године одржана је 53. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 73.457.751,84 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 13.733.920,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 8.733.920,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 5.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 21 кредита у укупном износу од 48.675.831,84 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 18.008.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 8.566.000,00 рсд
- за набавку нове механизације 12 кредит у укупном износу од 22.101.831,84 рсд
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 11.048.000,00 динара.
15.12.2017.Дана 15.12.2017. године одржана је 52. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 12 кредитних захтева у укупном износу од 47.362.230,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобренo 3 кредита у укупном износу од 26.600.000,00 рсд за инвестициона улагања. Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 9 кредита у укупном износу од 20.762.230,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у износу од 16.236.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредит у укупном износу од 855.200,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 4 кредита у укупном износу од 3.671.030,00 рсд
04.12.2017.Дана 04.12.2017. године одржана је 51. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 25 кредитних захтева у укупном износу од 44.669.758,96 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрен 2 кредита у укупном износу од 4.200.000,00 рсд.
- за трајна обртна средства у износу од 3.000.000,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средства у износу од 1.200.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 40.469.758,96 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 12 кредит у износу од 29.179.200,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредита у укупном износу од 499.000,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 10.091.558,96 рсд
- за краткорочно финансирање у пољопривреди 1 кредит у износу од 700.000,00 рсд
26.10.2017.Дана 26.10.2017. године одржана је 50. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 14 кредитних захтева у укупном износу од 42.401.917,44 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрен 1 кредит за инвестициона улагања у износу од 12.800.000,00 рсд. Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 29.601.917,44 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 1 кредит у износу од 1.500.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 4.232.849,44 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 23.869.068,00 рсд
28.09.2017.Дана 28.09.2017. године одржана је 49. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 8 кредитних захтева у укупном износу од 70.149.222,92 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 22.226.628,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 20.000.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 1 кредит у укупном износу од 2.226.628,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 22.930.000,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 11.440.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 10.890.000,00 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 24.992.594,92 динара.
23.08.2017.Дана 23.08.2017. године одржана је 48. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 155.963.936,94 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 120.444.466,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 4 кредита у износу од 46.482.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 71.972.466,00 рсд
- за обртна средства 1 кредит у износи од 1.990.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 21.342.000,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 15.100.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 5.442.000,00 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 800.000,00 рсд
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 14.177.470,94 динара.
26.06.2017.Дана 26.06.2017. године одржана је 47. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 17 кредитних захтева у укупном износу од 100.204.960,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 86.446.000,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 6 кредитa у износу од 54.700.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 11.746.000,00 рсд
- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 13.758.960,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 3.077.600,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 10.681.360,00 рсд
26.05.2017.Дана 26.05.2017. године одржана је 46. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 255.302.200,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 221.595.000,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 4 кредит у износу од 30.515.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 8 кредита у укупном износу од 171.080.000,00 рсд
- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 33.707.200,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 9.900.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 23.207.200,00 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд
25.04.2017.Дана 25.04.2017. године одржана је 45. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 61.590.000,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 19.354.000,00рсд и то:
- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 620.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 14.734.000,00 рсд
- за обртна средства 1 кредит у износи од 4.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 11 кредита у укупном износу од 42.236.000,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 5 кредита у укупном износу од 28.644.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 13.592.000,00 рсд
31.03.2017.Дана 31.03.2017. године одржана је 44. седница Надзорног одбора на којој је одобрено укупно 23 кредитна захтева у укупном износу од 74.311.544,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 27.830.000,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 4 кредита у укупном износу од 24.330.000,00 рсд;
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 3.500.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 18 кредита у укупном износу од 46.481.544,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у укупном износу од 12.900.000,00 рсд;
- за инвестициона улагања у пољопривреди 14 кредита у укупном износу од 33.581.544,00 рсд