english translate

Обавештења

Обавештења са седница Надзорног одбора Развојног фонда Војводине д.о.о. Нови Сад
ДатумОписПравна лица и предузетнициИндивидуална пољопривредна газдинства
18.03.2020Одржана је 71. седница Надзорног одбора на којој је одобренo 56 кредитних захтева у укупном износу од 277.003.824,80 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 163.152.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 3 кредита у износу од 73.152.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 50.000.000,00 рсд и
- за развој туризма 2 кредита у износу од 40.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 50 кредита у укупном износу од 113.851.824,80 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 32.574.500,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 15 кредита у укупном износу од 34.083.120,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 18 кредита у укупном износу од 37.987.204,80 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 9.207.000,00 рсд
30.01.2020Одржана је 70. седница Надзорног одбора на којој је одобрен 31 кредитни захтев у укупном износу од 188.501.936,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 8 кредита у укупном износу од 135.821.756,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 51.200.000,00 рсд
- трајна обртна средства 5 кредита у износу од 58.772.000,00 рсд и
- за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже 1 кредит у износу од 25.849.756,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 52.680.180,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у укупном износу од 18.007.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 16.544.200,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 10 кредита у укупном износу од 13.633.367,00 рсд
- за развој сеоског туризма 1 кредит у износу од 1.725.613,00 рсд и
- за обртна средства у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 2.770.000,00 рсд
02.12.2019Одржана је 69. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 32 кредитна захтева у укупном износу од 223.359.932,50 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 66.100.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 20.000.000,00 рсд
- трајна обртна средства 5 кредита у износу од 46.100.000,00 рсд и

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобренo је 3 кредита у износу од 89.969.053,50 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 22 кредита у укупном износу од 67.290.879,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 41.241.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 17.504.800,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 6 кредита у укупном износу од 8.545.079,00 рсд
20.09.2019Одржана је 68. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 30 кредитних захтева у укупном износу од 94.957.611,30 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита за трајна обртна средства у укупном износу од 17.000.000,00 рсд.

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 2.939.782,50 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 27 кредита у укупном износу од 75.017.828,80 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 15 кредита у укупном износу од 54.245.356,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 7.361.000,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 5 кредита у укупном износу од 10.494.972,80 рсд
- за краткорочне кредите за обртна средства 2 кредита у износу од 2.916.500,00 рсд
09.07.2019Одржана је 67. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 32 кредитна захтева у укупном износу од 108.014.965,22 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита за трајна обртна средства у укупном износу од 5.660.000,00 рсд.

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 2.947.262,50 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 28 кредита у укупном износу од 99.407.702,72 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 41.017.300,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 30.231.717,40 рсд
- за набавку нове механизације 7 кредита у укупном износу од 22.158.685,32 рсд
- за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 1 кредит у износу од 6.000.000,00 рсд
22.05.2019Одржана је 66. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 31 кредитни захтев у укупном износу од 108.245.480,12 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 50.364.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 27.000.000,00 рсд
- трајна обртна средства 4 кредита у износу од 18.364.000,00 рсд и
- за развој туризма 1 кредит у износу од 5.000.000,00 рсд.

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је1 кредит у износу од 5.254.512,12 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 52.626.968,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 5 кредита у укупном износу од 16.881.800,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 12 кредита у укупном износу од 23.668.222,00 рсд
- за набавку нове механизације 4 кредита у укупном износу од 9.976.946,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.100.000,00 рсд.
04.04.2019Дана 04.04.2019. године одржана је 65. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 39 кредитних захтева у укупном износу од 150.133.954,37 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 49.276.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 30.000.000,00 рсд
- трајна обртна средства 3 кредита у износу од 19.276.000,00 рсд.
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрена су 2 кредита у износу од 9.958.448,45 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 33 кредита у укупном износу од 90.899.505,92 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 18.306.426,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 11 кредита у укупном износу од 36.103.664,00 рсд
- за набавку нове механизације 11 кредита у укупном износу од 20.440.302,01 рсд
- за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 3 кредита у износу од 13.098.613,91 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.950.500,00 рсд.
28.02.2019Одржана је 64. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 44 кредитна захтева у укупном износу од 152.909.155,68 рсд Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 26.750.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 17.750.000,00
- трајна обртна средства 1 кредит у износу од 3.000.000,00 рсд и
- 1 кредит за развој туризма у износу од 6.000.000,00 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 41 кредита у укупном износу од 126.159.155,68 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 17 кредита у износу од 45.709.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 10 кредита у износу од 31.060.766,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 7 кредита у износу од 14.923.050,68 рсд
- за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 5 кредита у износу од 25.246.339,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 9.220.000,00 рсд.
28.01.2019Одржана је 63. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 13 кредитна захтева у укупном износу од 54.160.223,73 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 17.060.000,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 17.060.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 37.100.223,73 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у износу од 8.767.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у износу од 13.014.000,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 2 кредита у износу од 3.658.880,00 рсд
- за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма 1 кредит у износу од 8.710.343,73 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 2.950.000,00 рсд.
14.12.2018Дана 14.12.2018. године одржана је 62. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 29 кредитна захтева у укупном износу од 88.212.588,40 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 30.550.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 3.350.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 27.200.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 25 кредита у укупном износу од 57.662.580,40 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у износу од 25.946.824,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 8 кредита у износу од 17.544.084,40 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 5 кредита у износу од 12.171.680,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредита у износу од 2.000.000,00 рсд
02.11.2018Дана 02.11.2018. године одржана је 61. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 23 кредитна захтева у укупном износу од 102.196.681,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 9.267.780,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 2 кредита у износу од 4.987.780,00 рсд
- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 4.280.000,00 рсд
Општинама и установама по конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора је одобрено 2 кредита у укупном износу од 52.668.441,00 рсд.
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 16 кредита у укупном износу од 40.260.460,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 8 кредита у износу од 18.844.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у износу од 9.564.380,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 2 кредита у износу од 5.952.080,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 3 кредита у износу од 5.900.000,00 рсд
24.09.2018.Дана 24.09.2018. године одржана је 60. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 25 кредитна захтева у укупном износу од 86.848.063,10 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 39.900.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 1.600.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 5 кредита у укупном износу од 38.300.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 19 кредита у укупном износу од 46.948.063,10 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у износу од 34.965.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у износу од 3.460.000,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 3 кредита у износу од 4.723.063,10 рсд
- за развој туризма 1 кредит у износу од 1.400.000,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.400.000,00 рсд
24.07.2018.Дана 24.07.2018. године одржана је 59. седница Надзорног одбора на којој је одобрено шест кредитних захтева у укупном износу од 26.328.477,30 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено три кредита у укупном износу од 22.300.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања два кредита у укупном износу од 16.300.000,00 рсд
- за трајна обртна средства кредит у износу од 6.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено три кредита у укупном износу од 4.028.477,30 рсд и то: - за куповину пољопривредног земљишта кредит у износу од 1.300.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди кредит у износу од 1.619.000,00 рсд
- за набавку нове механизације кредит у износу од 1.109.477,30 рсд
09.07.2018.Дана 09.07.2018. године одржана је 58. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 13 кредитних захтева у укупном износу од 137.567.000,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 95.000.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 1 кредит у укупном износу од 85.000.000,00 рсд
- за дугорочне кредите за трајна обртна средства 2 кредитa у износу од 8.000.000,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 2.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 8 кредита у укупном износу од 12.567.000,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 6.226.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 4 кредита у укупном износу од 5.091.000,00 рсд
- за набавку нове механизације 1 кредит у укупном износу од 1.250.000,00 рсд
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 30.000.000,00 динара.
11.06.2018.Дана 11.06.2018. године одржана је 57. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 27 кредитна захтева у укупном износу од 107.343.059,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 50.651.000,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 13.251.000,00 рсд
- за трајна обртна средства 2 кредита у укупном износу од 17.000.000,00 рсд
- за краткорочни кредит за обртна средства у износу од 400.000,00 рсд
- за дугорочни кредит за развој туризма у износу од 20.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 20 кредита у укупном износу од 56.692.059,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 7 кредита у укупном износу од 16.856.827,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 31.665.232,00 рсд
- за набавку нове механизације 3 кредита у укупном износу од 7.270.000,00 рсд
- за дугорочни кредит за развој туризма у износу од 900.000,00 рсд.
10.05.2018.Дана 10.05.2018. године одржана је 56. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 33 кредитна захтева у укупном износу од 153.722.249,73 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 64.689.219,35 рсд и то:
- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 26.089.219,35 рсд
- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 38.600.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 27 кредита у укупном износу од 89.033.030,38 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 35.704.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 10 кредита у укупном износу од 41.826.400,00 рсд
- за набавку нове механизације 4 кредита у укупном износу од 9.702.630,38 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 1.800.000,00 рсд.
30.03.2018.Дана 30.03.2018. године одржана је 55. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 37 кредитних захтева у укупном износу од 134.539.360,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 63.090.000,00 рсд и то:
- За дугорочне кредите за инвестициона улагања 2 кредита у укупном износу од 13.090.000,00 рсд
- за дугорочне кредите за трајна обртна средства у износу од 50.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 34 кредита у укупном износу од 71.449.360,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 10 кредита у укупном износу од 30.300.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 8 кредита у укупном износу од 15.830.600,00 рсд
- за набавку нове механизације 12 кредита у укупном износу од 22.518.760,00 рсд
- за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди 4 кредита у укупном износу од 2.800.000,00 рсд.
27.02.2018.Дана 27.02.2018. године одржана је 54. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 19 кредитних захтева у укупном износу од 96.329.455,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 53.000.000,00 рсд за дугорочне кредите за трајна обртна средства. Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 17 кредита у укупном износу од 43.329.455,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 9 кредита у укупном износу од 30.232 755,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 4.104.000,00 рсд
- за набавку нове механизације 5 кредит у укупном износу од 8.642.700,00 рсд
- за краткорочни кредит за обртна средства у пољопривреди у износу од 350.000,00 рсд.
25.01.2018.Дана 25.01.2018. године одржана је 53. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 73.457.751,84 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 13.733.920,00 рсд и то:
- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 8.733.920,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 5.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 21 кредита у укупном износу од 48.675.831,84 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 18.008.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 8.566.000,00 рсд
- за набавку нове механизације 12 кредит у укупном износу од 22.101.831,84 рсд
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 11.048.000,00 динара.
15.12.2017.Дана 15.12.2017. године одржана је 52. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 12 кредитних захтева у укупном износу од 47.362.230,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобренo 3 кредита у укупном износу од 26.600.000,00 рсд за инвестициона улагања. Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 9 кредита у укупном износу од 20.762.230,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у износу од 16.236.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредит у укупном износу од 855.200,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 4 кредита у укупном износу од 3.671.030,00 рсд
04.12.2017.Дана 04.12.2017. године одржана је 51. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 25 кредитних захтева у укупном износу од 44.669.758,96 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрен 2 кредита у укупном износу од 4.200.000,00 рсд.
- за трајна обртна средства у износу од 3.000.000,00 рсд
- за краткорочно финансирање обртних средства у износу од 1.200.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 40.469.758,96 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 12 кредит у износу од 29.179.200,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредита у укупном износу од 499.000,00 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 10.091.558,96 рсд
- за краткорочно финансирање у пољопривреди 1 кредит у износу од 700.000,00 рсд
26.10.2017.Дана 26.10.2017. године одржана је 50. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 14 кредитних захтева у укупном износу од 42.401.917,44 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрен 1 кредит за инвестициона улагања у износу од 12.800.000,00 рсд. Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 29.601.917,44 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 1 кредит у износу од 1.500.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 4.232.849,44 рсд
- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 23.869.068,00 рсд
28.09.2017.Дана 28.09.2017. године одржана је 49. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 8 кредитних захтева у укупном износу од 70.149.222,92 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 22.226.628,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 20.000.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 1 кредит у укупном износу од 2.226.628,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 22.930.000,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 11.440.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 10.890.000,00 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 24.992.594,92 динара.
23.08.2017.Дана 23.08.2017. године одржана је 48. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 155.963.936,94 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 120.444.466,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 4 кредита у износу од 46.482.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 71.972.466,00 рсд
- за обртна средства 1 кредит у износи од 1.990.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 21.342.000,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 15.100.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 5.442.000,00 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 800.000,00 рсд
По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 14.177.470,94 динара.
26.06.2017.Дана 26.06.2017. године одржана је 47. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 17 кредитних захтева у укупном износу од 100.204.960,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 86.446.000,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 6 кредитa у износу од 54.700.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 11.746.000,00 рсд
- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 13.758.960,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 3.077.600,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 10.681.360,00 рсд
26.05.2017.Дана 26.05.2017. године одржана је 46. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 255.302.200,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 221.595.000,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 4 кредит у износу од 30.515.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 8 кредита у укупном износу од 171.080.000,00 рсд
- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 33.707.200,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 9.900.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 23.207.200,00 рсд
- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд
25.04.2017.Дана 25.04.2017. године одржана је 45. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 61.590.000,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 19.354.000,00рсд и то:
- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 620.000,00 рсд
- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 14.734.000,00 рсд
- за обртна средства 1 кредит у износи од 4.000.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 11 кредита у укупном износу од 42.236.000,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 5 кредита у укупном износу од 28.644.000,00 рсд
- за инвестициона улагања у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 13.592.000,00 рсд
31.03.2017.Дана 31.03.2017. године одржана је 44. седница Надзорног одбора на којој је одобрено укупно 23 кредитна захтева у укупном износу од 74.311.544,00 рсд. Правним лицима и предузетницима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 27.830.000,00 рсд и то:
- за трајна обртна средства 4 кредита у укупном износу од 24.330.000,00 рсд;
- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 3.500.000,00 рсд
Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 18 кредита у укупном износу од 46.481.544,00 рсд и то:
- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у укупном износу од 12.900.000,00 рсд;
- за инвестициона улагања у пољопривреди 14 кредита у укупном износу од 33.581.544,00 рсд